De Agnesschool heeft een eigen peuterspeelzaal, de Agnes Ukkies. Hier kunnen kinderen van twee tot vier jaar, twee, vier of vijf dagdelen per week naar toe. We hebben 6 peutergroepen, met in iedere groep maximaal 13 of 16 peuters. Doordat er op de peuterspeelzaal altijd twee leidsters zijn, krijgen de peuters veel aandacht en hulp. Peuters leren hier een aantal basisvaardigheden, waar zij op de basisschool veel aan hebben. De leidsters van de peutergroep werken samen met de leerkrachten uit de kleuterbouw, zodat de overgang van peuter naar kleuter goed verloopt.

Als u dat wilt, kunt u de informatiefolder van de Agnes Ukkies bij de administratie van de Agnesschool opvragen.

Vanaf het moment dat uw peuter 2 jaar is krijgt hij/ zij een bericht dat hij/zij op de peuterspeelzaal (zodra er plaats is) mag komen spelen en leren. De peuterleidsters zullen u hierover informeren. De peuters krijgen begeleiding van goed geschoolde leidsters. Als uw kind onze peuterspeelzaal bezoekt, wordt van u verwacht dat u deelneemt aan het speciale ouderprogramma op school.

 

SKPR logo