Wilt u uw kind inschrijven? Dan kunt u ons telefonisch bereiken op maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 17 uur op telefoonnummer 010-2909912.

Inschrijving

U kunt uw kind al ruim voor zijn of haar tweede verjaardag inschrijven. Vanaf 2 jaar kunnen zij vervolgens starten voor 2 dagdelen (zonder indicatie) en 4 dagdelen (met indicatie). Vanaf 3 jaar mag uw kind (met indicatie) ook op de woensdagochtend komen om de week. De kinderen worden in overleg met u en de leidsters ingedeeld in een groep. Voor het maken van een afspraak, kunt u bellen aar de Agnesschool 010-2909912

Rond de tweede verjaardag van uw kind wordt er een kaart gestuurd, waarop de startdatum staat en in welke groep uw kind terecht komt. Samen met de leidster wordt er een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek, de zogenaamde intake. Tijdens het gesprek zullen afspraken gemaakt worden over de wenperiode.

 

Indicatie extra spelen en leren (VVE)

Indien uw thuistaal niet de Nederlandse taal is en u een opleidingsniveau heeft van MBO 4 of lager, dan is het mogelijk om via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) een indicatie extra spelen en leren VVE aan het vragen. Deze indicatie geeft uw kind recht op 8 uur extra peuterspeelzaal, betaald vanuit de gemeente. Mocht de indicatie toegekend zijn door het CJG, dan is het van belang dat u deze meeneemt naar de inschrijving.

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is inkomensafhankelijk van uw persoonlijke situatie. Meer informatie hierover kunt u vragen bij de inschrijving. De betaling gaat 1 keer per maand uitsluitend per automatische incasso.

Wilt u uw kind inschrijven? Dan kunt u ons telefonisch bereiken op maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 17 uur op telefoonnummer 010-2909912.