De leerlingen op de Agnesschool krijgen per week meer lestijd aangeboden. Zij gaan namelijk 30 uur per week naar school.

Wij bieden de kinderen een uitgebreid lesprogramma aan waar naast de ‘reguliere’ vakken extra aandacht is voor taal, rekenen, gezonde leefstijl zoals kook- en tuinlessen, sport, zwemmen, techniek en 21ste eeuw vaardigheden. Leren, motiveren en ondersteunen vormen centrale begrippen; uitdagen en hoge verwachtingen koesteren is het motto.

Om de Rotterdamse belofte: “Wij stomen je klaar voor een succesvolle toekomst” waar te maken, bouwen professionals, ouders en vrijwilligers in de wijk Feijenoord samen aan doorgaande ontwikkelingslijnen van 0 tot 18 jaar.

excursie Eiland van Brienenoord

Onze focus ligt altijd op voldoende leertijd creëren met als doel optimale onderwijsresultaten. Alle andere activiteiten staan in dienst daarvan.
Wij zien de ontwikkeling van de leertijduitbreiding, zoals wij die op de Agnesschool realiseren in ons lesrooster, als een kans, toevoeging en uitdaging een zinvolle bijdrage te leveren aan een zo breed mogelijke ontwikkeling van het kind. Daarnaast biedt het onze leerlingen de kans zich op nieuwe gebieden te ontwikkelen en wordt hun leeromgeving rijker. Ook biedt deze vorm van dagindeling de school kansen zich intensiever te richten op het onderwijs in de basisvaardigheden rekenen en taal.

Om dit te realiseren, volgen wij de lijnen gezond en techniek uit het programma Fysieke Integriteit van Rotterdam Vakmanstad. Voor meer informatie over Rotterdam Vakmanstad verwijzen wij u naar hun website. Daarnaast hebben wij er voor gekozen een sportlijn op te zetten en de leerlingen kennis te laten maken met meer creatieve vakken. Dynamicactivities en Rotterdam Vakmanstad werken met ons samen zodat deze doelen vertaald kunnen worden in effectieve, leerzame en vooral leuke lessen voor onze leerlingen.

GEZONDLIJN
Met de gezondlijn wordt ingezet op een brede smaakontwikkeling van onze leerlingen, het leren maken van bewuste keuzes op het gebied voeding, en het aanleren van kennis omtrent leefwereld en de natuur. Twee keer per week krijgen de kinderen een warme maaltijd aangeboden om de smaakontwikkeling te stimuleren. Daarnaast krijgen enkele groepen kookles. Om de leerlingen kennis te laten maken met de wereld van flora en fauna, wordt er in enkele klassen en op het plein gewerkt met en in de ‘tuinbakken’.

TECHNIEKLIJN en 21ste EEUW VAARDIGHEDEN
Door middel van techniek- en ICT-lessen doen onze leerlingen spelenderwijs allerlei vaardigheden op waar de 21e eeuw om vraagt. Naast vaktechnische skills staat tevens het ontwikkelen van ICT en communicatieve skills centraal. Deze lessen dragen bij aan het beter voorbereid zijn op én een betere aansluiting met het Voortgezet Onderwijs.

SPORTLIJN
Naast de wekelijkse zwemlessen voor de groepen vier en vijf, krijgen de leerlingen extra gymles. Die gymlessen worden gegeven door onze vakleerkrachten bewegingsonderwijs. Met behulp van een doorgaande lijn komen de leerlingen in aanraking met allerlei materialen, technieken en sporten. Daarnaast is actief meedoen, het stimuleren van sportiviteit en weerbaar worden steeds weer een belangrijk doel tijdens de les.

CREATIEVE VAKKEN
Gedurende het hele schooljaar krijgen de leerlingen afwisselend les in de vakken muziek, dans, tekenen en handvaardigheid. Het stimuleren van de creatieve ontwikkeling en het gebruik maken van talenten staat centraal. De lessenseries zijn met elkaar verbonden en leiden vaak tot een eindproduct en/of presentatie.