De MR en de OC hebben een belangrijke rol binnen de school. De MR bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden. Zij houdt zich bezig met het beleid in en rond de school. De MR adviseert onze directie en beslist mee over belangrijke onderwerpen. Meer informatie over de MR kunt u vinden op de site en in de schoolgids.

De OC, bestaat uit een ouder per zaal, 1 psz-leidster en de medewerker ouderbetrokkenheid. Zij houdt zich naast het beleid van de peuterspeelzaal ook bezig met het organiseren van activiteiten.