Het komt regelmatig voor dat er gevraagd wordt om extra vrije dagen. Hiervoor bestaat een wettelijke regeling. Deze is na te lezen op de site van Leerplicht Rotterdam. U kunt het verlofformulier vragen bij de directie. Het ingevulde formulier levert u minimaal 6 weken van te voren in bij directie. Daar wordt bekeken of u recht heeft op de vrije dagen. Verlof voor vakantie buiten de reguliere schoolvakanties kan alleen worden aangevraagd als door het specifieke beroep van ouders in de reguliere periode geen vakantie kan worden opgenomen. Een werkgeversverklaring dient te worden overhandigd. Verlof mag geen betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het schooljaar. Leerplicht ziet hier streng op toe en controleert ons op het naleven van de verlofregels.