Bereikbaarheid van ouders

Ouders moeten altijd bereikbaar zijn voor de school. Als er iets met uw kind aan de hand is, moet u onmiddellijk op de hoogte kunnen worden gebracht. Wilt u veranderingen zoals een nieuw telefoonnummer e.d. daarom zo snel mogelijk doorgeven op school?

 

Activiteiten voor ouders:

Regelmatig organiseert Karin Boons, onze medewerker ouderbetrokkenheid, bijeenkomsten voor ouders. Soms hebben deze bijeenkomsten een inhoudelijk karakter, andere keren gaat het juist om de gezelligheid en het contact versterken tussen ouders onderling. Deze bijeenkomsten worden aangekondigd op de prikborden, in de informatiekalender en de nieuwsbrief. Daarnaast bent u van harte welkom op de koffieochtenden in de ouderkamer. Zodra dit weer mogelijk is, wordt u geïnformeerd.

 

MR (medezeggenschapsraad) / OC (oudercommissie) peuterspeelzaal

De MR en de OC hebben een belangrijke rol binnen de school. De MR bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden. Zij houdt zich bezig met het beleid in en rond de school. De MR adviseert onze directie en beslist mee over belangrijke onderwerpen. Meer informatie over de MR kunt u vinden op de site en in de schoolgids.

De OC bestaat uit een ouder per zaal, 1 psz-leidster en de medewerker ouderbetrokkenheid. Zij houdt zich naast het beleid van de peuterspeelzaal ook bezig met het organiseren van activiteiten.

 

Ouderhulp

Op school zijn er door het jaar heen allerlei activiteiten en feesten. Er is hierbij veel hulp van ouders nodig. Er is een grote groep betrokken ouders die ons helpt bij allerlei activiteiten. Heeft u interesse om mee te helpen dan kunt u zich opgeven bij de leerkracht of bij Karin Boons. U zult tijdig worden benaderd. Door uw hulp kan de tijd op de basisschool voor de kinderen een nog groter feest zijn.