De school organiseert jaarlijks allerlei extra activiteiten, zoals het sint- en het kerstfeest, schoolreisjes, de sportdagen, etc. Deze kosten worden niet door het ministerie vergoed. Om deze extra activiteiten te kunnen bekostigen, wordt van u een ouderbijdrage gevraagd. Deze bijdrage is vrijwillig.

De hoogte van de ouderbijdrage is in overleg met de MR vastgesteld. De ouderbijdrage bedraagt €45,- per schooljaar. Als uw kind in groep 8 zit, is het bedrag 105 euro i.v.m. kamp.

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een digitaal betalingsverzoek. Dit is een uitnodiging om de ouderbijdrage te betalen.

Kinderen waarvan de ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen worden niet uitgesloten van deelname aan activiteiten.