De visie van de ‘Agnes Ukkies’ op het jonge kind

Het jonge kind, hier gaan wij voor, hier staan wij voor…

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leergierig. Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen unieke manier, in zijn eigen tempo. Op de ‘Agnes Ukkies’ laten wij de kinderen spelenderwijs zo veel mogelijk leren, waarbij we initiatieven en creativiteit van de kinderen stimuleren. Wij zorgen voor een uitdagende leeromgeving, waarbij we meespelen, observeren, loslaten, sturen en laten gebeuren. We stellen vragen, zijn kritisch naar de kinderen en naar onszelf en helpen de kinderen op weg in hun eigen ontdekkingstocht binnen de aangeboden speelleeromgeving. We hebben kennis van de ontwikkelingslijnen van de kinderen en maken deze zichtbaar in de klassen. We delen de zorg betreffende onze jonge kinderen, hebben hoop en vertrouwen in hun kansen en mogelijkheden en geven hen de tijd om zichzelf te ontplooien tot levenskunstenaars in de wereld van nu en de toekomst.

Dit wordt beschreven in het pedagogisch beleidsplan en het gezond- en veiligheidsplan. Dit kunt u navragen bij Manouk Putzer (Pedagogisch coach IKK/ bouwcoördinator)