Wilt u uw kind inschrijven? Dan kunt u ons telefonisch bereiken op maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 17 uur op telefoonnummer 010-2909912.

Belangstellende ouders die hun kind bij ons willen inschrijven, worden ontvangen door de directie. De ouders krijgen uitleg over: de identiteit van de school, het pedagogisch klimaat en ons onderwijs m.n. voor de relevante groep. Uiteraard kunnen ouders hun vragen stellen. Daarna krijgen de ouders een rondleiding door de school en kunnen zij een kijkje nemen in de betreffende groep. Bij vertrek krijgen zij de schoolgids en de kalender uitgereikt.

buiten lezen op de Agnesschool

Wanneer kinderen nog geen vier jaar zijn en een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezoeken, wordt aan de ouders toestemming gevraagd om contact met de betreffende peuterspeelzaal op te nemen. Dit om inzicht te krijgen in de gezondheid, het gedrag, de zelfstandigheid en de taalvaardigheid van het kind, zodat we vanaf het begin in kunnen spelen op de specifieke behoeften.

Kinderen worden ongeveer vijf weken voordat zij vier jaar worden, uitgenodigd door de betreffende leerkracht om vijf dagdelen te komen wennen. Wanneer kinderen op het moment van aanmelding al een andere basisschool bezoeken, vragen we de ouders toestemming om contact met deze school op te nemen. Pas wanneer daar alles naar behoren afgewikkeld is en wanneer er geen verwijderingsprocedure en of andere problematieken lopen, kan de betreffende leerling worden ingeschreven. De school staat open voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften, zie ‘De leerlingenzorg’.

Wilt u uw kind inschrijven? Dan kunt u ons telefonisch bereiken op maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 17 uur op telefoonnummer 010-2909912.