Het meest recente inspectierapport van Agnes Ukkies en andere informatie kunt u vinden op de website van het Landelijk Register Kinderopvang via onderstaande link:

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/#/inzien/oko/gegevens/ccb097f9-8584-443f-9e45-9ee8fb1ff278

SKPR logo