De inspectie

Basisscholen moeten zich aan bepaalde regels houden. De Onderwijsinspectie komt daarvoor ook van tijd tot tijd de scholen inspecteren. Voor meer informatie over de inspectie van het onderwijs kunt u kijken op de website www.onderwijsinspectie.nl of mailen naar: info@owinsp.nl.

Het postadres van de onderwijsinspectie is:

Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730
3500 GS Utrecht

Wilt u verschillende scholen bekijken dan kunt u dit doen op de website: www.scholenopdekaart.nl Natuurlijk kunt u ook bellen met vragen over het onderwijs met de postbus 51 infolijn: 0800-8051. Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u melden bij de contactpersonen van de school. Of rechtstreeks bij: Meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111.